Auktorisation

Vad innebär det att vara auktoriserad låssmed?

Auktorisering av låsmästare är ett exempel på vår strävan att ständigt utveckla och förbättra lås- och säkerhetsbranschen. Vi är lyhörda för de krav och önskemål som ställs från allmänheten, polis och försäkringsbolag.
Läs mer på www.slr.se