Vi erbjuder:

  • Passagesystem
  • Lås och nyckeltillverkning
  • Larm
  • Kamerasystem
  • Fjärrstyrning och uppkoppling
  • Reparation efter inbrott
  • Digitala leveransboxar
  • Dörrautomatik
  • Intrångsskydd och galler
  • Jour och serviceavtal

TRYGGHET – NÄRHET – SÄKERHET

På företag och i offentliga miljöer rör sig många människor. Ofta finns ett behov av att ge olika personer tillträde till olika utrymmen vid olika tidpunkter och det kan också vara viktigt att skapa effektiva tillgänglighetsanpassningar så att alla känner sig välkomna till din butik eller reception.

För att skapa trygghet i sådana miljöer behövs en kombination av flera olika säkerhetslösningar. Kameraövervakning, elektroniska lås, passersystem, dörrautomatik, inbrottslarm, brandlarm och personlarm måste fungera – ofta integrerat tillsammans. Många företag önskar samordnade säkerhetslösningar (multisite-lösningar) för geografiskt utspridda kontor.

Vi har specialister inom samtliga områden och kan erbjuda effektiva helhetslösningar som gör miljön säker, trygg och tillgänglig för rätt personer, vid rätt tidpunkt, dygnet runt.

Produkter hos oss: