Godkända säkerhetsdörrar för flerbostad

Vi levererar och monterar godkända säkerhetsdörrar till flerbostadshus. Vi är med under hela processen och ser till att ni får de dörrar som passar er bostadsrättsförening och fastighet.

Självklart levererar vi inbrottssäkra och ”tysta” ljudklassade dörrar som följer lagkraven på brand och gastäthet.