Outlined Rødbanken

Låsesmeden Tromsø fick uppdraget att installera lås, beslag och dörrautomatik i hela fastigheten, samt säkerhetslås och dörrautomatik i Sparebankens nya lokaler. Den sistnämnda delen av uppdraget omfattade inbrottssäkra lås i 58 dörrar med koppling till övergripande passer- och larmsystem, samt lås till 61 ordinarie kontorsdörrar,

Arkitekternas målsättning var att skapa en modern och öppen miljö, men samtidigt behålla så mycket som möjligt av husets ursprungliga stil och element, vilket gav uppdraget en viss komplexitet.

Utmaningen för oss har varit att få modern säkerhetsteknologi att både fungera och smälta in i ett gammalt hus. Exempelvis ville arkitekterna inte ha några synliga kablar, samtidigt som huset har väldigt tjocka tegelväggar som ursprungligen inte var tänkta för tekniska installationer.

Robin Klo, verksamhetschef på Låsesmeden Tromsø

Det finns också en gammal festsal i huset, vars dörrar behövde nya, elektroniska lås. För att ändå bevara salens karaktär tillverkades specialstöpta kopior av de ursprungliga mässinghandtagen, som gick att kombinera med moderna lås.

Uppdraget pågick under 6 månader. En framgångsfaktor i arbetet har varit tydligt sammanställda  kravspecifikationer och beskrivningar av varje enskild dörr. 

Rødbanken och Sparebankens lokaler nyinvigdes i januari 2020. Efter genomförd provdrift och justeringar övergår uppdraget i ett löpande serviceavtal, säger Robin Klo.