Strömma logo

Per Jakobsson, som är drift- och underhållsansvarig för Strömmas båtar, berättar att det handlar om en äldre typ av mekaniska lås som passar verksamheten perfekt.
– Vissa båtar är bemannade året om, andra bara några veckor om året. Dessutom är de gamla, en del är tillverkade redan på 1800-talet. Då funkar det inte att sätta in vilket lås som helst. Låsen måste passa in i båtarnas konstruktion och interiör, och samtidigt stå emot snö, is och kyla under vintern. Begelås vet vad vi behöver och ger oss en robust, pålitlig lösning. Vi ser ingen anledning att byta leverantör.

Samtidigt finns det vissa utmaningar med det nuvarande låssystemet.– Delningarna i låssystemet börjar helt enkelt ta slut. Men vi har uppdaterade lösningar som passar den här komplexa miljön, säger Anna Ström, verksamhetschef på Begelås som numera är fusionerat med Axlås Solidlås.

Begelås gör en stor del av service- och underhållsarbetet i början av året när båtarna inte är i trafik, men tar också fram speciella nycklar vid uthyrningar, när det inte är Strömmas egen personal som bemannar båtarna.
– Det blir även en del arbeten under säsongen, exempelvis akuta arbeten om nycklar tappats bort, säger Anna Ström. Vi har en gedigen relation och det finns en stor förståelse mellan oss och kunden. Några av våra medarbetare, bland andra Begelås tidigare ägare Dan Delleborn, har jobbat med Strömma i alla år och den kunskapen ser vi till att ta vara på och föra vidare. Det är en hel vetenskap att känna till alla låsningsscheman för de olika båtarna.

Även Per Jakobsson på Strömma lyfter fram fördelar med det långvariga samarbetet.

Jag uppskattar att Begelås verkligen kan vår verksamhet och har full koll på hur låssystemet hänger ihop. De uppfyller alltid våra förväntningar och gör sitt jobb på ett bra sätt. Det underlättar otroligt mycket för oss.

Per Jakobsson, Strömma Turism & Sjöfart