I samband med att Region Skåne beslutade att genomföra omfattande ombyggnader av sina sjukhus aktualiserades frågan om ett nytt passersystem för att rusta Helsingborgs lasarett för framtiden.

Ett sjukhus har många specialfunktioner som inte finns i andra fastigheter. Vi har många komplexa dörrinstallationer och behöver ett integrerat passage- och inbrottslarmsystem som smidigt kan anpassas till nya krav från vården. Med det system som installerats av Swedsecur kan vi genomföra uppdateringar på månadsbasis, vilket är avgörande för oss.

Tord Johansson, driftsakkunnig på Regionservice inom Region Skåne

Swedsecur har under de senaste fem åren utfört installation, driftsättning och systemunderhåll av passersystemet. Arbetet har omfattat systemutbyte vid 700 befintliga dörrar och nyinstallationer vid 1 800 nya dörrar. Totalt omfattar systemet 13 000 larmpunkter. Kraven på sjukvården ändras med åren, vilket såklart även påverkar säkerhetslösningarna.

Just nu (våren 2020) pågår renovering av huvudbyggnaden som är på 105 000 kvadrat. Ombyggnationen har föranlett ett behov av ett tillfälligt kodsystem med dynamisk kod, som gör det enkelt för patienter som tillfälligt behöver lämna en avdelning eller mottagning att komma in igen med hjälp av en engångskod. Vi stöter på och löser nya utmaningar hela tiden, säger Magnus Berndtsson, projektledare och tekniker på Helsingborgs lasarett. Swedsecur medverkar också i projekteringen ny- och ombyggnationer, för att se till att lokalerna får en optimal utformning även ur ett säkerhetsperspektiv.

– Vi har samarbetat med Swedsecur i många år och de förstår vården lika bra som vi. Det är ett väldigt öppet och flexibelt samarbete, och de har förmågan att hitta kreativa lösningar som bidrar till maximal smidighet och säkerhet för verksamheten, säger Tord Johansson.