Tornberget har avtal med Axlås Solidlås kring underhåll, kompletteringar och byten av säkerhetssystem. Målet är att Tornbergets system ska följa en gemensam standard, för att förenkla för såväl fastighetsskötare och säkerhetstekniker som för säkerhetsleverantören. 

I avtalet ingår en kort inställelsetid, för att eventuella fel i säkerhetssystem ska kunna åtgärdas snabbt. 
– Det skapar extra trygghet för hela verksamheten. För mig är det dessutom väldigt positivt att slippa agera mellanhand, säger Thomas Duggins som är larmingenjör och har hand om alla tekniska installationer inom Tornbergets verksamheter.

När jag skickar en arbetsorder eller komplettering till Axlås Solidlås servicedesk vet jag att de löser allt själva och att arbetet blir korrekt utfört. Axlås Solidlås har väldigt bred kunskap inom säkerhet. De ingår i Prosero-koncernen, där det finns ytterligare kompetens vid behov.

Thomas Duggins, larmingenjör, Tornberget

För att säkerställa kvaliteten i leveranserna har Axlås Solidlås och Tornberget en löpande dialog där kommande arbeten och resursbehov planeras.
– Vi försöker alltid vara nära våra kunder och vara lyhörda för deras utmaningar, så att vi kan lösa dem på bästa sätt. Därför har vi även ramavtalsmöten minst en gång i månaden, vilket gör att vårt samarbete utvecklas och förbättras hela tiden, säger Johan Uddén på Axlås Solidlås.